Historia zmian

Każde wydanie mapy posiada swój numer wersji – w przypadku, gdy wprowadzone zostały jakieś modyfikacje do sposoby pracy mapy lub jej wyświetlania – numer wersji zwiększa się.

Wersja 1.43

  • poprawione wyszukiwanie ulic – do tej pory należało wpisywać pełną nazwę ulicy np. Henryka Sienkiewicza zamiast Sienkiewicza.
  • zmiana niektórych typów danych dla dróg – powinno to poprawić kompatybilność ze starszymi odbiornikami Garmina
  • dodano wyświetlanie na mapie przydrożnych krzyży oraz wiatraków (elektrowni wiatrowych)
  • poprawiono wyświetlanie nieużywanych torów kolejowych, do tej pory nie wyświetlały się tory railway=disused

Wersja 1.42

nieopublikowana (do celów testowych)

Wersja 1.41

– naprawione problemy ze znikającymi torami kolejowymi
– przejście na najnowszy kompilator mkgmap

Wersja 1.40
– przejście na najnowszy kompilator mkgmap

Wersja 1.38
– drogi typu residential, które są nieutwardzone wyświetlają się teraz jako track

Wersja 1.37

  • naprawiono wyszukiwanie adresów na odbiornikach Nuvi

Wersja 1.36

  • drogi wojewódzkie wyświetlają się ciemniejszym kolorem
  • zbiorniki wodne i rzeki wyświetlają się ciemniejszym kolorem – nie zlewa się już z terenami zielonymi

Wersja 1.35

  • Korekty wyświetlania mapy pod kątem urządzeń Nuvi (mniej napisów zaśmiecających ekran). Naprawiono routing po drogach szybkiego ruchu.