OSMapaPL

Mapy OpenStreetMap Polska dla odbiorników Garmin 

Mapy Polski

OSMapaPL-PODSTAWOWA

Mapa ogólnego użytku, zawierająca typowe elementy topograficzne. Nazwy bez polskich znaków diakrytycznych.

OSMapaPL-OGONKI

Mapa ogólnego użytku, zawierająca typowe elementy topograficzne.Nazwy zawierają polskie znaki diakrytyczne.

OSMapaPL-LIGHT

Mapa ze zminimalizowaną symboliką o mniejszym rozmiarze.  

OSMapaPL-WARSTWICE

Nakładka na mapę zawierająca warstwice co 20 m.

OSMapaPL-SZLAKI

Nakładka na mapę zawierająca przebiegi szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych.

OSMapaPL

OSMapaPL-OGONKI

OSMapaPL-LIGHT

OSMapaPL-WARSTWICE

OSMapaPL-SZLAKI

O nas

Dostępne na niniejszej stronie mapy Garmin są tworzone dzięki stwowarzyszeniu OpenStreetMap Polska na podstawie OpenStreetMap, które każdy może edytować. Więcej dowiesz się na stronie wiki.openstreetmap.org.

Kontakt
Pomoc
  • Mapy dostępne są w dwóch formatach: instalatora do oprogramowania BaseCamp lub MapSource dla systemów Windows oraz spakowanych plików IMG przeznaczonych do bezpośredniego wgrywania na odbiornika GPS. 
Współpraca
  • Jeśli chciałabyś/chciałbyś ulepszyć nasze mapy, zapraszamy do współpracy. Każdy może dodawać na mapie brakujące miejsca oraz poprawiać błędy. Potrzebujemy użytkowników urządzeń GPS Garmin do testów map, edytorów symboliki, programistów i grafików komputerowych.
  • Zgłoś się na naszej grupie na Facebooku lub Discordzie!